Координациялык Кеңеш жөнүндө жобо

Нарын шаардык мэриясынын

     « 19 »  июнь 2014-ж

        № 242  буйругуна

        тиркеме №1

Координациялык Кеңеш жөнүндө

ЖОБО

 

  1. Жалпы эрежелер

1.1. Нарын шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн Координациялык Кеңеш (мындан ары Кеңеш) Нарын шаарындагы муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган маселелер боюнча  кеңеш берүүчү орган.

1.2.Кеңеш Кыргыз Республикасынын Конституциясы, мыйзамдары, Нарын шаардык мэриясынын Уставы жана ушул Жобону жетекчиликке алуу менен өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөт.

1.3.Кеңеш тең укуктуулук, чындык, адилеттүлүк, коллегиялдуу, ачык-айкындык жана ыктыярдуулук принциптердин негизинде түзүлдү.

1.4.Кеңеш Нарын шаарынын жергиликтү өз алдынча башкаруу органдары, Нарын облустук мамлекеттик органдары жана жарандык коом менен тыгыз иш алып барат.

 

  1. Кеңештин максаттары

2.1.Кеңеш төмөндөгү максаттарды чечүүнү көздөйт:

  • Нарын шаарындагы муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган маселелерди талкуулоо, аларды чечүүгө багытталган  иш чараларды түзүү , аны аткаруу үчүн  сунуштарды иштеп чыгып  аларды тиешелүү органдарга жеткирүү жана алардын аткарылышына көмөк көрсөтүү;
  • Муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын сапатына көзөмөл жүргүзүү максатында мониторинг тобунун сунуштарын белгиленген убакытта кароо жана анын жыйынтыгы боюнча сунуштарды  иштеп чыгуу жана аны тиешелуу органдарга жеткируу;
  • Нарын шаарындагы муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган ички укуктук-ченемдик актыларды даярдоого жана аны кабыл алууга көмөк көрсөтүү;
  • Муниципалдык жана мамлекеттик кызмат көрсөтүүчү органдар менен жарандык коомдун өз ара  байланышын  жакшыртуу  жана кызматташууга өбөлгө түзүү;
  • Нарын шаарындагы муниципалдык жана мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатууга багытталган долбоорлорду талкуулоо жана арасынан приоритетүү долбоорлорду тандап, аларды эл аралык, өкмөттүк эмес уюмдарга  сунуштоо;

 

 

III. Кеңештин курамы жана структурасы

3.1.Кеңештин Курамына Нарын шаарынын 1-вице мэри, кызматтарына ылайык муниципалдык жана мамлекеттик органдары, жарандык коомдук өкүлдөрү Нарын шаарынын мэринин макулдашуусу менен кирет.

3.2.Кеңештин мүчөлөрү ыктыярдуулук менен акысыз иш алып барышат.

3.3.Кеңешке мүчө болуу  кызмат ордун алмашуу же бошотуу учурунда токтотулат.

3.4.Кеңештин төрагасы Нарын шаарынын 1-вице мэри;

Кеңештин төрагасынын орун басары жарандык коомдун өкүлүнөн көрсөтүлөт.

3.5. Кеңештин төрагасы:

— Кеңештин иш планын бекитет;

— Кеңештин отурумун дайындайт;

— Отурумду алып барат;

— Жобого  жана Кеңештин чечимдерине ылайык башка функцияларды аткарууга укуктуу.

3.6. Кеңештин төргасынын орун басары:

-Кеңештин  сунуштарынын жана иш планынын аткарылышына анализ жүргүзөт;

-Кеңештин ишмердүүлүгү боюнча төраганын тапшырмаларын аткарат;

-Төрага жок убакта убактылуу төраганын милдетин аткарат;

-Мониторинг  тобу  менен иш алып барат.

3.7. Кеңештин катчысы –

-Иш планга жана Кеңештин мүчөлөрүнүн сунуштарына ылайык  Кеңештин отурумунун  каралуучу маселелеринин долбоорун негиздейт;

-Муниципалдык, мамлекеттик кызматтарга жана кызыкдар тараптарга Кеңештин чечимдерин жеткирет;

-Кеңештин отурумдарынын протоколун жүргүзөт жана аны төрагага кол койдурат.

-Кеңештин иш кагаздарын жана архивин алып барат.

 

  1. Кеңештин иш алып баруусу

4.1.Кеңештин негизги ишмердүлүгү анын отуруму болуп саналат, отурумда күн тартибине кирген маселелер каралып жана ал боюнча тиешелүү чечимдер сунуш ирээтинде  кабыл алынат.

Отурумда каралуучу күн тартибиндеги маселелерди 3 (үч) жумушчу күн мурда катчы аркылуу мүчөлөргө маалымдалат.

Кеңештин отуруму мүчөлөрдүн жарымынан көбү катышканда укуктуу болуп эсептелинет. Мүчөлөр өз атынан башка бирөөнү жиберүгү укугу жок, отурумга өзү катышыш керек.

4.2. Кеңештин чечими (сунушу) менен Кеңешке добуш берүү укугу менен жергиликтү өз алдынча башкаруу, мамлекеттик органдардын кызматкерлери, депутаттар, жарандык коомдун өкүлдөрү, илимий мекеме, эл аралык донорлордун жана башка уюмдардын мүчөлөрү отурумда каралуучу маселелерге маалымат берүү, эксперттик жыйынтык чыгаруу үчүн чакырылат.

4.2. Кеңештин отурумун Кеңештин төрагасы керектүү убакытта чакырат, бирок отурумдар ар бир үч айда бир отурумдан кем эмес өтүп туруш керек.

4.3. Кезексиз отурумдар Кеңештин төрагасы жана 1/3 мүчөлөрүнүн демилгеси менен чакырылат.

4.4. Кеңештин чечими менен каралуучу маселелер боюнча жумушчу топ түзүлүшү мүмкүн (тармактар боюнча маселелер болсо)

4.5. Кеңештин чечими мучөлөрдүн отурумга катышкандардын жарымынан көбүнүн добушу (50% Ө 5) менен кабыл алынат, отурумдун протоколун Кеңештин төрагасы кол коюп бекитет.

4.6. Кеңештин чечими жергиликтү өз алдынча башкаруу органдарына, башка кызыкдар тараптарга сунуштоо ирээтинде жиберилет.

 

  1. Кеңештин ишмердүлүгүн камсыз кылуу

Кеңешке уюштуруу – техникалык жактан жардам берүү жагы Нарын шаардык мэриясынын аппаратына жүктөлөт.

 

  1. Жыйынтык

Кеңеш өзүнүн ишмердүлүгүн Нарын шаардык мэриясынын чечими менен токтотулат. Жобого өзгөртүү жана толуктоо кеңештин чечими менен киргизилет.

Share

Обсуждение закрыто.