Нарын шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн Этикасынын негиздери жөнүндө

Нарын шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн Координациялык кеңештин мүчөлөрүнүн Этикасынын негиздери жөнүндө

Жобо

            Нарын шаардык мэриясынын алдында түзүлгөн Координациялык кеңешменин мүчөлөрүнүн этикасынын негиздери жөнүндөгү бул Жобо «Нарын шаардык мэриясынын алдындагы Координациялык кеңешме жөнүндөгү», «Нарын шаардык мэриясынын алдындагы Координациялык кеңешмесинин регламенти жөнүндөгү», «Нарын шаардык мэриясынын алдындагы координациялык кеңешменин Секретариаты жөнүндөгү» жоболорго ылайык иштелип чыккан. Бул Жобо Координациялык кеңешменин мүчөлөрүнүн шаардын жана шаардын тургундарына таандык маселелерди кароодо, жарандык милдеттерин аткаруунун жоопкерчилигин жогорулатууну көздөйт. Бул Жобо кеңешменин баардык мүчөлөрүнө таандык.

Этикага ылайык кеңешменин мүчөлөрү өзүнүн жарандык жана коомдук милдеттерин аткарууда төмөнкүлөргө милдеттүү:

  • Координациялык кеңешменин отурумдарына эч себепсиз келбей калышына жол бербөөгө;
  • Координациялык кеңешменин отурумдары тууралу маалыматты алгандан кийин отурумга катышарын же катышпай тургандыгынын жүйөлүү себептерин билдиргенге;
  • Координациялык кеңешменин отурумдарында каралып жаткан маселелер боюнча, өз пикирлерин, көз караштарын айтууда, негизсиз мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин ар-намыс жана кадыр баркына шек келтирбөөгө;
  • өз иш-аракеттеринде кызыкчылыктардын кагылыштарын болтурбоого;
  • Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерге кайрылууда Кеңешменин кадыр баркына шек келтирүүчү аракеттерди жазабоого;
  • Координациялык кеңешменин отурумундарында кызматтык маанидеги маалыматтардын сырын сактаганга;

Координациялык кеңешменин мүчөлөрү төмөнкүлөргө укуктуу:

  • Координациялык кеңешменин отурумдарына каралып жаткан маселелер боюнча чакырылган тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерден жалпы кабыл алынган адептүүлүк-этикалык нормаларды сактоону, элдердин каада-салтарына сый мамиле жасоону талап кылууга;
  • Кеңешменин отурумдарында, тийиштүү мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикага жатпаган жүрүм-турумдары боюнча чара корүү талабы менен кеңешменин төрагасына кайрылууга.

 

Share

Обсуждение закрыто.