Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын жакшыртуу боюнча Координациялык Кеңештин 2017-жылдын иш планы

“БЕКИТЕМИН”

13-март 2017-жыл

                                                                                                                                                                                ККтин торагасы А.Суранов

Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтардын сапатын жакшыртуу боюнча  Координациялык Кеңештин 2017-жылдын

иш планы

Аткарыла турган иш чаралар Керектүү ресурстар Аткаруу мөөнөтү Жооптуу адамдар Күтүлүүчү жыйынтык
1 ККтин 2017-жылдын иш планын Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү,

 2017-жылдын

март айынын  25 чейин

ККтин секретариаты 1.Нарын шаардык мэриясы тарабынан бекитилген ККтин иш планы.
2 ККтин кезектеги жана кезексиз  отурумдарын өткөрүү Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү, мониторинг тобунун мүчөлөрү, керектүү мекеме ишканалардын өкүлдөрү

 

 

Ар бир квартал сайын жана муктаждыкка жараша

 

 

ККтин секретариаты

ККтин ар бир отурумунун кабыл алынган чечимдери жана алардын аткарылышы.
3 ККтин ишмердүүлүгү тууралуу Нарын шаарынын жашоочуларына  ММК аркылуу, сайт жана маалымат баракчалары аркылуу маалымат жеткирүү Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү, Нарын шаардык мэриясынын пресс-секретари, сайт, Нарын ТВ, газеталар

 

 

Ар бир квартал сайын

 

ККтин секретариаты

1.Нарын шаардык мэриясынын  сайтына ККтин  жүргүзүп жаткан ишмердүүлүгү   тууралуу маалыматтарды жайгаштыруу

2. Нарын ТВдан ККтин  ишмердүүлүгү тууралуу  репортаждар берилет.

4 Нарын шаарындагы  мектептердеги                                                    билим берүүдөгү                                           түлгөн  шарттар тууралуу маселелерди кароо  жана аларды жакшыртуу боюнча кеңештерди берүү. Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү

2017-жылдын

Май  айы

ККтин мүчөлөрү,

Нарын шаарынын мэриясы

-Мектептердеги шарттар тууралуу маалымат топтоо;

-Аныкталган көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун көрсөтүү;

5 Нарын шаарындагы Уй-бүлөлүк дарыгерлер тобу тарабынан калкка түзүлгөн шарттар тууралуу маселелерди кароо жана аларды жакшыртуу жолдору тууралуу кеңештерди берүү. Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү

2017-жылдын

Июнь айы

 

ККтин мүчөлөрү -ГСВдагы шарттар тууралуу маалымат топтоо;

— Аныкталган көйгөйлөрдүн чечүү жолдорун көрсөтүү

6. Шаардык бала-бакчаларга кезеке тууру шартын, электрондук форматка өткөрүү маселесин шаардык мэрияга сунуштоо Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү;

Шаардык мэриясы.

Билим берүү башкармалыгы, балдар бакачсынын жетекчилери

2017-жылдын июль айы. ККтин мүчөлөрү,

Нарын шаарынын мэриясы

1. Бакча курагындагы балдары бар шаар тургундарына кезеке туруу шартын жеңилдетүү жана балдарды орноштуруу процессин ачык-айкындуулугун камсыз кылуу.

 

7. Шаардык кеңешке КК тууралу маалымат берүү Адам ресурстары:

ККтин мүчөлөрү;

Шаардык мэриясы.

Кезектеги сессияга сунуштоо ККтин мүчөлөрү,

Нарын шаарынын мэриясы

Шаардык кеңешке КК аткарган иштери туралуу кабардар болушу.
8. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматтарга мониторинг жүргүзүү жана анын жыйынтыктарын  ККтин отурумдарында  талкуулоо. Адам ресурстары:

Мониторинг тобунун мүчөлөрү, ККтин мүчөлөрү

  Мониторинг тобу 1.мониторингдин жыйынтыктары;

2. Тиешелүү көрүлгөн чаралар;

3. Сапаттуу кызматтар;

 

ККтин секретариаты:                                                                   А.Сулайманова

К. Эсеналиев

Г.Супатаева

 

Share

Добавить комментарий