ГОСРЕГИСТР

Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулккө укуктарды каттоо боюнча башкармасы

Түзүлүү этаптары:

     Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулккө укуктарды каттоо боюнча башкармалык уюшулганча бир топ этапты башынан өткөргөн. Алгач 1991-жылыНарын райондук мамлекеттик администрациясынын алдындагы жерге жайгаштыруу жана жер реформасы боюнча бөлүмү ачылып, 1992-жылы жерге жайгаштыруу жана жер ресурстары боюнча мамлекеттик инспекциясы болуп түзүлгөн.1996-жылы Нарын райондук жерге жайгаштыруу жана жер ресурстары боюнча башкармасы,1999-жылы Нарын райондукжерге жайгаштыруу жана жер ресурстары боюнча башкармасы менен Нарын райондук архитектурасынын техникалык инвентарлаштыруу бюросу (БТИ) кошулуп, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик каттоосунун Нарын райондук мамлекеттик каттоосу болуп уюшулуп, 2007-жылдан тартып Нарын шаарынын жана Нарын районунун элине кызмат көрсөтүү менен Нарын аймактык  жерге жайгаштыруу жана жер ресурстары боюнча башкармасы болуп түзүлгөн.

1999-жылы Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен 22-февраль КР Мамлекеттик каттоонун куну катары белгиленип келатат.Быйыл Мамлекеттик каттоонун тузулгөндүгүнүн  17 жылдык мааракесин белгиледик.

17 жылдык аз тарыхыбызда көп алгылыктуу иштерди жасаганга үлгүрдүк. 2002-2003-жылдагы системалык каттоонун жыйынтыгы менен Нарын шаарындагы жана Нарын районундагы болгон кыймылсыз мулктөрдү тактап,толук каттоодон өткөрүп,ар бир кыймылсыз мүлккө бирдейлештирилген кайталанбаган коддорду берүү мененар бир айылдагы,  шаардагы кыймылсыз мулктөрдүн кадастрдык карталары түзүлүп, индекстелген каттоо карталары уюшулган, ар бир дело өзүнчө каттоо делолоруна салынып, архивдик материалдарыбыз ирээттелип. катталган мулктөрдүн  бирдиктүү автоматтык  системалык базасы түзулду.

Биздин башкармалыктанегизинен эки бөлум иш алып барат: жерге жайгаштыруу жана каттоо бөлүмдөрү.

Жерге жайгаштыруу бөлүмү боюнча:

Жерге жайгаштыруу бөлүмүнүн негизги функцияларына укук күбөлөндүрүүчү документтерди  берүү, жер категориясынын 8 туру боюнча жерлердин эсебин жүргүзүү менен  маалымат берүү, айыл чарба багытындагы жерлер боюнча болгон өзгөрүүлөрдү жылдык жер отчетко киргизүү жана тиешелуу формаларга ылайык отчет берүү, жердин категориялары боюнча трансформация боло турган жерлерди сунуштоо, кыймылсыз мулк бирдиктерине техникалык паспортторду берүү жумуштары  кирет. Жалпысынан жер участогуна мөөнөтсүз жана жеке менчик укугу тууралуу мамлекеттик актылары , улуш жерлеринин кубөлүгү жана убактылуу жер участогун пайдалануу куболуктору берилет.

Калктуу конуштар айыл чарба жерлеринин толугу менен автоматташтырылган кадастр системасы боюнча электрондук карталары (оцифровкаланып) даярдалды. Ошондой эле техниканын өнүгүү кылымында, архивдеги документтер дагы толугу менен сканерленип электрондоштурулууда.

Акыркы жылдары жерлерди тактоодо Тоpcоn, GPS аппараты менен иштөө тажрыйбаланууда. Быйылкы жылы россиялык «Русгидро» менен түзүлгөн келишимдин негизинде чакан ГЭСтердин курулушу түшүүчү жер аянттарын аныктоодо биздин адистер да өз көмөгүн көрсөтүшуудө.

«Кыргыз Республикасынын 2011-жылга чейин мамлекеттик башкарууну борбордон ыраактатуу жана жергиликтүү өз алдынча башкарууну өнүктүрүүнүн Улуттук стратегиясын ишке ашыруунун алкагында 2008-2010 жылдарга карата иш чаралардын планы жөнүндөгү» КРӨкмөтүнүн 16.10.2008-жылдагы №530 токтомуна ылайык муниципиалдык менчик обьектилерине инвентаризациялоо жургузуу , мамлекеттик обьектилерди муниципиалдык менчикке кабыл алуу-өткөрүү жана муниципиалдык менчик обьектерине укуктуу мамлекеттик каттоо процессин аяктоону аткаруу иш-чаралары белгиленген.Бул токтом жергиликтүү ыйгарым укуктуу органдарда аткарылып, бугунку кундө Нарын району жана нарын шаарындагы жалпы муниципиалдык обьектилер катталып,  укук кубөлөндурүүчү документтер берилуудө.

Каттоо бөлүмү боюнча :

Каттоо бөлүмүнүн негизги функцияларына кыймылсыз мулккө  болгон укуктарды жана чектөөлөрдү каттоо, кыймылсыз мулк боюнча бирдиктуу реестрди жургузуу, кыймылсыз мулкту каттоо боюнча автоматташтырылган маалымат базасын алып баруу, каттоо системасынын негизги документтери болгон каттоо карталарын, каттоо карточкаларын, каттоо журналдарын, каттоо иштерин жургузуу жана сактоо, кыймылсыз мулк бирдиктери тууралуу маалымат, справкаларды беруу, кыймылсыз мулк рыногуна анализ жургузуу жана нотариалдык  күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу келишимдерин каттоо кирет.

Жылдан-жылга экономикалык рынок саясаты өнуккөн сайын адамдар да турак жайларын , жер участорун мыйзамдаштырып, сатуу, сатып алуу, белекке берүү, алмашуу келишимдик  бутумдөрүн каттатуу менен банктарга кыймылсыз мүлктөрүн күрөөгө коюу менен кредит алуунун саны жыл сайын өсүп,справка алуу жана курөө келишимдерин каттатууга талаптар көбөйуудө.

2009-жылдын май айынан бери нотариалдык  күбөлөндүрүүнү талап кылбаган ажыратуу келишимдерин каттоо ишин аткарып келүүдөбуз, айтып кетсек:

-сатуу- сатып алуу келишимдери

-белекке берүү келишимдери

-алмашуу келишимдери

-сатып алуу менен ижараланган келишимдери өзүбүздүн башкармалыктан   катталат.Бул элге аябай жакшы болду,себеби мурда нотариуска барып келип, көп  убарачылыктарды тартышчу.

Ошондой эле айыл чарба, мал чарбачылыгы боюнча арзан пайыздагы кредиттерди алууда кардарларды тейлөөдө, биздин адистер  кошумча кундөру, кошумча жумуш убактысын узартуу менен иштешет.

  Каттоо мөөнөттөрү:

Биздин кызмат көрсөтүүдөгү акыларыбыз Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Мамлекеттик каттоо кызматынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн алдындагы Монополияга каршы жөнгө салуу мамлекеттик агенттиги менен макулдашылып, бекитилген кызмат көрсөтүү акысынын негизинде алынат.

Кыймылсыз мулк бирдигине укуктарды алгачкы мамлекеттик каттоо жергиликтүүкаттоо органына арыз берилгенден күндөн баштап 7(жети) жумуш кундун ичинде ишке ашат, укугу мурда катталган кыймылсыз мүлккө укуктарды мамлекеттик каттоо 2 (эки) жумуш кундун ичинде катталат.Укук кубөлөндуруучу документтер 10 кундө, тех.паспорт 6 кундө даярдалып берилет.

Мекемеге келип тушкөн арыз каттарга башкарманын адистери тарабынан  кечиктирилбестен мыйзамга ылайык жооптор берилип турат.

Биздин башкармалык 2005-жылдын экинчи жарым жылдыгынан бери өзүн-өзү каржылоого өткөн, б.а кызмат көрсөтүүдөн түшкөн акынын эсебинен кызматкерлердин айлык акысы, соцфонд, салык төлөмдөрү, башка чыгымдарга которулат.

Алынган план тапшырмалар бөлүмдөр тарабынан аткарылып келет жана тиешелүү төлөмдөр өз убагында төлөнүп турат.

  Аткарылчу иш-чаралар:

Жыл ичинде бекитилген иш чараларга ылайык карылар үйүнө, балдар интернатына, мумкунчулугу чектелген жарандарга башкармалык тарабынан даректүү жардамдар берилип турат. Калктын аярлуу катмарынан кайрылган жарандарга кызмат көрсөтүүнун төлөмдөрүнүн 50 пайыздык женилдиктерин берүү менен буткөруп беребиз. Жергиликтүү өзун-өзү башкаруу органдары менен түзүлгөн маданий, социалдык ,коомдук иш чараларга активдүү катышып турабыз.

 

«Бирдиктүү терезе» долбоору:

25.01.2010- жылы Нарын шаардык мэриясы,Нарын аймактык мамкаттоосу, Нарын шаардык архитектурасы менен биргеликте аймактык уч тараптуу келишими түзүлүп, 2010-жылдын ноябрь айынын бери «Бирдиктүү терезе» долбоору иштеп келүүдө.Долбоордун негизинде жерге байланышкан ар кандай маселелер боюнча       Нарыншаарындагы муниципиалдык менчик башкармасына келген арыздардын негизинде ар бир жуманын 1,5 иш кундөрү тиешелүү кызматтын адистери жеринде барып, шаар ичиндеги бош жерлердинмыйзамга ылайыктуулугун  тактоо менен, тиешелуу бүтүмдөрдү даярдап, мэриянын алдындагы жер комиссиясына сунуштайт.Комиссиянын протоколунун негизинде чыккан буйруктар аркылуу мамлекеттик каттоодон өтүшүп, тиешелүү документтерин алышат.

Нарын облустук архитектурасы тарабынан  Нарын шаарындагы бош жер участокторуна башкы пландар түзүлүп, архитектуралык долбоордун жана бутумдөрдүн негизинде турак жай салууга муктаж болгон шаар тургундарына жер аянттары такталып кесилип берилүүдө.

Нарын шаарындагы ээси жок катталган жер аянттары такталып,2009-жылы Нарын райондор аралык сотунун чечими аркылуу Нарын шаардык ММДнин балансына  алынып, жер сурап кайрылган шаар тургундарына кесилип берилуудө.

 

Жалпы жамаат боюнча:

Биздин башкармалыкта жалпы 27 адам иштейт, андан жалпы адистер- 21, жогорку билимдуу-19, атайын орто билимдуу-3 адис, техникалык кызматкерлер-6 эмгектенет.

Кызматкерлердин ичинен 4 кызматкер КР Мамлекеттик каттоо кызматынын, 8 кызматкер  Мамлекеттик каттоо департаментинин «Мыкты кызматкери » төш белгисинин ээлери, калгандары да Нарын облустук, райондук  администрациясынын, Нарын шаардык мэриясынын ардак грамоталарына көрсөтүлүп , иштерине жараша татыктуу сыйлыктарды алып келишүүдө.

Нарын аймактык жерге жайгаштыруу жана кыймылсыз мулккө укуктарды каттоо боюнча башкармасы элге кызмат көрсөтүүдөгү ийгиликтерибиз үчүн 2009-жылы Нарын шаардык мэриясынын «Үлгүлүү мекеме», 2010-жылы Нарын райондук мамлекеттик администрациясынын «Мыкты мекеме» наамдарын,2011-жылы Нарын шаардык мэриясынын «Алкышын» алууга жетишкенбиз.2015-жылдын жыйынтыгы менен республикалык «Кыргыз-Туу » газетасынын «Жылдын мыктысы » наамын алууга жетиштик.

Былтыркы жылы өткөрүлгөн биометрикалык маалыматтарды топтоо жана шайлоо өнөктүгүндө биздин кызматкерлер активдүүлүгүн көрсөтүшүп, чон салымын кошушту. Жакында болуучу мектеп окуучуларынын санын тактап киргизүү милдети дагы биздин жоопкерчиликке тапшырылды.

Алдыда дагы аткара турган иштерибиз арбын, аларды ийгиликтүү аткарууда бизден мыйзамдуулуктужана зор жоопкерчиликтерди талап кылат. Ошол себептүү калкка кызмат көрсөтүүнү жакшыртуу, сапаттуу тейлөө максатында экономикалык көрсөткүчтөрүбузду дагы да арттырууга белсенип иштөөдөбүз.

Share

Обсуждение закрыто.