№ 17 «Ынтымак» балдар бакчасы

Нарын шаардык билим берүү бөлүмүнө караштуу № 17 «Ынтымак балдар бакчасы№ 17 «Ынтымак» балдар бакчасы ведомстволук бала бакча катары 140 орунга эсептелип курулуп 1980-жылы пайдаланууга берилген. ПЭС ишканасы бакчаны финансылай албай калып бакчаны 2000-жылы шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп берген.

Нарын шаарынын Ленин көчөсү № 148  жайгашкан. Окутуп тарбиялоо иштери  кыргыз,орус тилдеринде жүргүзүлөт.Бала бакча типтүү проект менен курулуп 140 балага ылайыкташтырылып 1980-жылы пайдаланууга берилген.Окутуп тарбиялоо иштери кыргыз,орус тилдеринде жүргүзүлөт. Иш күнү 5 күндүк 10 сааттык. Бала бакчадагы кызматкерлер-жумушчулардын жалпы саны  33

Пед кадрлар  14 .

  • Жогорку билимдүүсү 10.
  • Бүтпөгөн жогорку билимдүүсү 1.
  • Атайын орто 3 адам
  • Бала бакчада «билим берүүнүн мыктысы» төш белгилерине   татыктуу богон  10 тарбиячы эмгектенет. Алардын катарында методист Жузубалиева Тамара,  музыкалык жетекчи Нурматова Шарапат, орус тилчи  Абдылдабекова Асыл, тарбиячы Султаналиева Замиркүл, Орозобекова Алмакан, Усубалиева Гулнара, Жумалиева Гүлнара, Жунусалиева Дамира   бар.
  1. Техникалык кызматкерлер 17.

Бала бакча өз ишин  төмөндөгүдөй максатта жүргүзөт :

Баланын физикалык — социоэмоционалдык, когнитивдик өсүүсүн калыптандыруу.

 

Милдеттери:
1. Баланын физикалык сапаттарын өстүрүү,кыймылдоо тажрыйбасын топтоо жана байытуу.
2. Балдарга өнүктүрүүчү  чөйрө  аркылуу өз алдынча ишмердикте, активдуу таанып билүү көндүмдөрүн ,кызыгуусун ,ой жүгүртүүсүн ,акылын өнүктүрүү  менен баланы ар тараптан тарбиялоо.
3. Тамак ашты витаминдештирүү жолун  жакшыртуу менен балдардын өнүгүүсүн калыптандыруу
4. Сүрөт  искусствосуна техникалык жактан машыктырып , өз алдынча өздөштүрүүгө, сүрөт тартуу ыкмасын тандай билүүгө  үйрөтүү.
5 . Мектепке чейинки билим берүү боюнча Кыргыз Республикасынын жаңы нормативдик жана укуктук документтерин өздөштүрүүдө педогогдордун кесиптик компетенттүүлүгүн калыптандыруу.

№ 17 «Ынтымак»   балдар бакчасындагы жалпы  балдардын саны    305, мунун ичинен кызы  148, эркеги  157.  Ага-Хан фондусу тарабынан ачылган 3 сааттык программа менен  иштеп жаткан  мектепке даярдоо  группасында  20 бала  окуйт.

Жыл сайын кезектеги ремонтко жергиликтүү бюджеттен  2012-жылы 35 миң, 2013-жылы 50,0 2014-жылы 40,0 жана 2015-жылы 50,0 сом каралган бул каралган каражатка актап-сырдоо жумуштары сапатуу бүткөрүлүп келе жатат. 2016-жылы балдар бакчасын капиталдык ремонттон өткөрүү үчүн 2998730 сомго түрткү берүүчү грантка проект жазылып өткөрүлдү.

 

Группанын аты

 

саны
1. Даярдоо тайпасы

 

42
2.  Жогорку  тайпа    «А»  

43

3. Жогорку тайпа    «Б»  

42

4. Ортоңку тайпа 58

 

5 Кенже 53

 

6 Ясли 47

 

7 3  сааттык тайпа 20
Баары 305

 

Share

Обсуждение закрыто.