ЖѲЛѲКПУЛ БОЮНЧА МЫЙЗАМ ДОЛБООРУ ТАЛКУУЛАНДЫ.

Бүгүн Нарын шаарында «Социалдык коргоо жана жергиликтүү ɵз алдынча башкаруу чɵйрɵсүндɵгү Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына ɵзгɵртүүлɵрдү киргизүү жɵнүндɵ» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын долбоорунун жаӊы ченемдери коомчулуктун талкуусуна коюлду. Ѳзгɵртүү киргизилүүчү мыйзам актылары мамлекеттик жɵлɵкпулдардын түрлɵрү, бала тɵрɵлгɵндɵ бир жолу берилүүчү тɵлɵм «балага сүйүнчү», 16 жашка чейинки балдары бар үй-бүлɵлɵргɵ берилүүчү…

Толук окуу

Share