Келгиле коррупция менен биргеликте күрөшүп, келечекке жаркын үмүт тартуулайлы!!!

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарында   ак ниеттүү  башкаруу (коррупциянын алдын алуу) саясатын ишке ашыруу   «Коррупция»  жана  «ак ниеттүү башкаруу»  түшүнүктүрүнүн мааниси: Р.Клитгарддын берген түшүнүгү боюнча коррупцияны  төмөнкү формула менен түшүндүргөн: К=М+Э-Ж Мында   К—коррупция, М—монополдук бийлик,   Э—чиновниктердин аракеттеринин эркиндиги,  Ж-отчеттуулук, жоопкерчилик Коррупциянын өнүгүүсү жана таркалуусу үчүнн шарт түзгөн негизги чөйрө—…

Толук окуу

Share