Нарын шаарынын 2040-жылга чейинки башкы планынын долбоору

сурөттөрдүн көлөмү чоң  форматта болгондуктан ссылка аркылуу ачып көрүүгө мүмкүнчүлүгү бар             http://cloud.mail.ru/public/vMxA/TG66     https://cloud.mail.ru/public/5pWU/234vFrF88 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ГОРОДА НАРЫН ДО 2040 Г.  

Толук окуу

Share