Кыргызды алык-салыктан бошоткон Тайлак баатырдын эрдиги

Тайлак баатырдын ата-тегин сүрүштүрө келгенде,айтылуу Жанболот баатырдын небереси экени эске түшөт. Айтылуу Жанболот  баатыр кытай императорлугуна Берик аттуу уулу менен туткунга түшкөндө Төбөк баатыр бошотуп алат. Мына ошол Жанболот баатырдан Ырыскул бий, андан Атантай менен Тайлак баатыр (1800-ж) төрөлөт. Түптүү кыргыз элинде Тайлак баатырдын ысымына байланыштуу нечен улама-аӊыздар айтылып келет.…

Толук окуу

Share